Parduotuvės taisyklės

Parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato asmens (toliau „Pirkėjas“), įsigyjančio prekes internetinėje parduotuvėje klimatosprendimai.lt, ir MB ,,Klimato sprendimai“ priklausančios internetinės parduotuvės klimatosprendimai.lt (toliau „Pardavėjas“) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigyjimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje klimatosprendimai.lt susijusias nuostatas.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje klimatosprendimai.lt turi teisę:

1.2.1 Asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2 Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.2.3 Juridiniai asmenys;

1.2.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.3. Įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu ir patvirtinima, kad jis turi teisę pirkti klimatosprendimai.lt elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas internetinėje parduotuvėje turės iš naujo sutikti su šiomis Taisyklėmis.

1.5. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį vykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali dviem būdais:

2.1.1 Užsiregistruodamas šioje internetinėje parduotuvėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;

2.1.2 Nesiregistruodamas šioje internetinėje parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas registruodamasis ar užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą, slaptažodį bei sutikimą dėl naujienlaiškio prenumeratos.

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefonu numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

2.4. Pirkėjas sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefonu numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu.

2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje klimatosprendimai.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.7. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus (angliškai, Cookies). Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepštelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės funkcijos gali būti neprieinamos. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo internet naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus sutartį dėl:

3.2.1 Dovanų kuponų pardavimo;

3.2.2 Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybinių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

3.4. Tuo atveju, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklėse numatyta tvarka pageidauja atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklės numatytų reikalvimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis internetine bankininkyste, mokėjimo tarpininkais arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio banko į Pardavėjo sąskaitą arba grynais pinigais.

4.2. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas t.y. likus ne trumpensiam nei 2 d.d. terminui iki užsakymo pristatymo datos juos atnaujinti, apie tai pranešdamas Pardavėjui elektroniniu paštu.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti, nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusis Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

5.3. Kai pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 1 darbo dieną.

5.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas internetinės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.5. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudoti internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir/ar duomenų perdavimo klaidomis.

6.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklėse nustatyta tvarka.

6.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklėse nustatyta tvarka ir esant numatytoms sąlygoms, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

7. Prekių kainos ir apmokėjimai

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

7.2. Nurodytos kainos galioja prekes užsisakant internetinėje parduotuvėje klimatosprendimai.lt.

7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.3.1 Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pagal užsakymo patvirtinimą ir pasinaudojęs internetine bankininkyste ar mokėjimo tarpininkais ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į MB ,,Klimato sprendimai” banko sąskaitą.

7.4. Atsiskaitydamas šiais numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant Taisyklėse numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokečius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

7.6. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokiu kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos. Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

8.  Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
8.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
8.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
8.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

8.8. Prekės pristatymo terminas nurodytas logotipo formatu ant prekės kortelės, viršutiniame kairiajame kampe. Bendra prekių pristatymo informacija pateikiama prie kiekvieno prekės aprašymo skiltyje “Prekių pristatymo informacija”.

9. Prekių atsiėmimas

9.1. Prekių atsiėmimas Pardavėjo nurodyto atsiėmimo punkto:

9.1.1   Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo atsiėmimo punkto.

9.1.2 Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 14  dienų, skaičiuojant nuo Pardavėjo informacinio pranešimo išsiuntimo dienos Pirkėjui, jog užsakymas yra paruoštas. Pirkėjas, negalintis laiku ar vėluojantis atsiimti užsakytų prekių, privalo raštu apie tai pranešti Pardavėjui. Prekių neatsiėmus per nurodytą terminą Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti sandėliavimo mokestį, kuris yra apskaičiuojamas taip: 1% užsakymo vertės dauginant iš vėluojamų atsiimti užsakymą dienų skaičiaus.

9.1.3   Užsakymo paruošimui Pardavėjas skiria kaip įmanoma trumpesnį laiką, bet ne ilgiau 3 darbo dienas, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas perspėjamas apie ilgesnį užsakymo paruošimo laiką.

9.1.4 Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

9.2. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo atstovu patikrinti prekių būklę, kiekį, kokybę ir asortimentą:

9.5.1 Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(-us), Pirkėjas privalo dar nepriėmęs prekių pranešti Pardavėjo atstovui apie neatitikimą(-us).

9.5.2 Pirkėjui priėmus prekes ir nepareiškus jokių pastabų Pardavėjo atstovui dėl prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(-us), laikoma, kad prekės išduotos tinkamos kokybės, prekių kiekis, asortimentas atitinka pirkimo pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, tinkamai atliktos.

9.6. Jei prekes atsiims ne Pirkėjas, tuomet Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

10. Prekių garantija

10.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.2. Internetinėje parduotuvėje esančios prekių nuotraukos, skirtos atvaizduoti prekių formą ir suteikti Pirkėjui bendrą supratimą apie prekę. Tačiau prekių spalva ar atspalviai gali skirtis nuo pavaizduotų nuotraukose. Taip pat gali skirtis ar būti su tam tikromis paklaidomis nurodyti prekių matmenys. Norint sužinoti visiškai tikslias prekių specifikacijos, Pirkėjas turėtų kreiptis į Pardavėją nurodytais kontaktais.

10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

10.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

10.6. Detalesnę informaciją, susijusią su prekių garantinėmis sąlygomis, Pirkėjas gali sužinoti kreipdamasis į Pardavėją elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

10.7. Tuo atveju, kai prekės vartojimui yra reikalinga montavimo paslauga, o Pirkėjas savo nuožiūra nesikreipia į Pardavėją dėl montavimo paslaugų atlikimo arba atsisako Pardavėjo siūlomų montavimo paslaugų ir prekės montavimo darbų organizavimą atlieka savarankiškai, Pardavėjas turi teisę netaikyti daiktų kokybės garantijos.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis ir 2001 m. rugpjūčio 17d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 “Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo” bei 2001 m. birželio 29d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

11.2. Grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje bei nepažeistoje prekės ir siuntos pakuotėje. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią originalią sąskaitą faktūrą ir užpildytą grąžinimo dokumentą. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kurį Pirkėjui prireikus pateikia Pardavėjas. Pirkėjas šį dokumentą gali užsisakyti elektroniniu paštu pas Pardavėją.

11.3. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto.

11.4. Grąžinamos prekės nebus priimamos atgal, jeigu buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

11.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats Pardavėjo nurodytu buveinės adresu, darbo dienomis ir darbo valandomis, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

11.6. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.7. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją arba, priklausomai nuo atvejo, į prekės gamintojo įgaliotą servisą. Prekė, kuri Pirkėjui nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų. Nepriklausomai nuo prekės dydžio ir svorio, netinkamos kokybės prekę ir/ar prekę, kuri pirkėjui nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo ir kurią Pirkėjas keičia (grąžina), kokybei įvertinti, taisyti ar grąžinti veža Pirkėjas.

11.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia intenetine parduotuve.

12.3. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims susipažinti ar naudotis pateiktais duomenimis. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenis. Jei pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo pareigas, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonės bei asmenims neatstovauja. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informąciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo įsipareigojimų vykdymo.

12.7. Už pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.9. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Pirkėjas privalo padengti visas Pardavėjo nurodytas prekės transportavimo išlaidas, o jeigu prekės buvo gamintos arba pristatytos pagal specialų Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui prekės nurodytą kainą.

12.10.  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlyginai kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

13.3. Per akcijas, loterijas išloštiems ar iš Pardavėjo gautiems produktams, prekėms garantija netaikoma. Šių produktų, prekių išgryninti į pinigus ar iškeisti į kitus produktus, prekes negalima.

14. Informacijos apsikeitimas

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba nurodytu telefonu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis ar susisiekimo forma.

14.3. Tais atvejais, kai Taisyklės numato, kad Pirkėjas su Pardavėju privalo susisiekti iš karto, Pirkėjas skambina internetinėje parduotuvėje nurodytu telefonu.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo internetinėje parduotuvėje – įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutaties įgyvendinimo varką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantines sąlygas – laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

15.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomisa. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikkos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Atsiskaitymas

16.1 Internetinėje parduotuvėje klimatosprendimai.lt atsiskaityti galite šiais būdais:

Bankiniu pavedimu pagal pateiktą išankstinę sąskaitą;

Naudojantis internetine bankininkyste ir mokėjimo tarpininkų paslaugomis, užsakymo apdorojimo metu;

Interneto parduotuvę klimatosprendimai.lt valdančios įmonės MB,,Klimato sprendimai” rekvizitai reikalingi apmokant bankiniu pavedimu:

Gavėjas: MB „Klimato sprendimai”:

Atsiskaitomoji sąskaita: LT467044060008224288

Bankas: SEB

Įmonės kodas: 304842792

Mokėjimo paskirtis: (nurodomas gautas užsakymo numeris)