Prekių garantija ir grąžinimas

Prekių garantija

10.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.2. Internetinėje parduotuvėje esančios prekių nuotraukos, skirtos atvaizduoti prekių formą ir suteikti Pirkėjui bendrą supratimą apie prekę. Tačiau prekių spalva ar atspalviai gali skirtis nuo pavaizduotų nuotraukose. Taip pat gali skirtis ar būti su tam tikromis paklaidomis nurodyti prekių matmenys. Norint sužinoti visiškai tikslias prekių specifikacijos, Pirkėjas turėtų kreiptis į Pardavėją nurodytais kontaktais.

10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

10.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

10.6. Detalesnę informaciją, susijusią su prekių garantinėmis sąlygomis, Pirkėjas gali sužinoti kreipdamasis į Pardavėją elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

10.7. Tuo atveju, kai prekės vartojimui yra reikalinga montavimo paslauga, o Pirkėjas savo nuožiūra nesikreipia į Pardavėją dėl montavimo paslaugų atlikimo arba atsisako Pardavėjo siūlomų montavimo paslaugų ir prekės montavimo darbų organizavimą atlieka savarankiškai, Pardavėjas turi teisę netaikyti daiktų kokybės garantijos.

Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis ir 2001 m. rugpjūčio 17d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 “Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo” bei 2001 m. birželio 29d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

11.2. Grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje bei nepažeistoje prekės ir siuntos pakuotėje. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią originalią sąskaitą faktūrą ir užpildytą grąžinimo dokumentą. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kurį Pirkėjui prireikus pateikia Pardavėjas. Pirkėjas šį dokumentą gali užsisakyti elektroniniu paštu pas Pardavėją.

11.3. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto.

11.4. Grąžinamos prekės nebus priimamos atgal, jeigu buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

11.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats Pardavėjo nurodytu buveinės adresu, darbo dienomis ir darbo valandomis, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

11.6. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.7. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją arba, priklausomai nuo atvejo, į prekės gamintojo įgaliotą servisą. Prekė, kuri Pirkėjui nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų. Nepriklausomai nuo prekės dydžio ir svorio, netinkamos kokybės prekę ir/ar prekę, kuri pirkėjui nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo ir kurią Pirkėjas keičia (grąžina), kokybei įvertinti, taisyti ar grąžinti veža Pirkėjas.

11.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.